Soutěž Best in Deutsch

Dne 23. listopadu 2017 se vybraní žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže Best in Deutsch. Do této soutěže se mohou přihlásit žáci ve věku 15 až 19 let a získají tak možnost srovnání svých znalostí německého jazyka nejen v rámci školy, ale i s ostatními soutěžícími z České republiky i celého světa. Soutěž probíhala formou online testu, který prověřoval znalosti gramatiky a porozumění poslechovému textu i čtenému textu na úrovni B1 – B2 evropského referenčního rámce.
[Not a valid template]