Soutěž Best in English

Kromě soutěže v němčině se dne 30. listopadu 2017  vybraní žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže také v angličtině – Best in English. Do této soutěže se zapojilo 30 žáků 1. – 3. ročníků a získali tak možnost srovnání svých znalostí anglického jazyka nejen v rámci školy, ale i s ostatními soutěžícími z České republiky i celého světa. Soutěž probíhala formou online testu, který prověřoval znalosti gramatiky a porozumění poslechovému i čtenému textu na úrovni B1 – B2 evropského referenčního rámce.

[Not a valid template]