Soutěž v účetnictví – „MÁ DÁTI DAL – DAL“

Je tomu již 10 let, během kterých se na Integrované střední škole Příbram koná školní soutěž v účetnictví „Má dáti – dal“, kde mezi sebou soupeří žáci maturitních ročníků, a to žáci dobrovolně maturující
z účetnictví.
Letošní výroční ročník soutěže se uskutečnil 16. 4. 2019 a zúčastnilo se jej celkem 16 žáků ze tříd CR4 (6), HT4 (6) a PO2 (4).
Soutěž se opět skládala ze dvou částí – z teoretické a praktické. V první části si žáci na základě testu ověřili své teoretické účetní znalosti a ve druhé části soutěže řešili souvislý účetní příklad, a to od otevření účetnictví na začátku účetního období a řešení účetních případů během účetního období až po uzavření účtů na konci účetního období a zjištění hospodářského výsledku. Žáci mohli získat maximálně 224 bodů za obě části dohromady.
Z hlediska výsledků byl letošní ročník soutěže velmi úspěšný. Žáci na prvních pozicích se téměř přiblížili k maximálně možnému počtu bodů a na prvním místě bylo dosaženo nejlepšího výsledku v celé historii konání této soutěže.
3. místo v soutěži vybojovala žákyně CR4 Evelína Soukupová se 172 body, 2. místo žákyně HT4 Sabina Jarolímková se 176 body a vítězem se stal žák nástavbového studia ze třídy PO2 Michal Přibyl s 217 body, čímž dosáhl nejlepšího výsledku za celou dobu konání této soutěžena naší škole.
Žáci byli oceněni diplomem, věcnými cenami a byla jim udělena pochvala třídního učitele.
Také ostatní žáci nezískali zanedbatelné počty bodů, a i když neobsadili přední pozice, prověřili si své znalosti a dovednosti z účetnictví a získali velmi dobrou průpravu k maturitní zkoušce.
Všem soutěžícím děkuji za jejich snahu a účast v soutěži, vítězům blahopřeji k jejich krásným výsledkům a všem přeji hodně úspěchů u maturitních zkoušek.

Ing. Václava Klimešová
organizátor a garant soutěže

[Not a valid template]