Studenti ISŠ HPOS Příbram na podzimních veletrzích

V měsíci listopadu se zúčastnily naše fiktivní cestovní kanceláře hned dvou veletrhů fiktivních firem. První veletrh pořádala ho SOŠ a VOŠ České Budějovice ve dnech 7. – 8. 11. 2019 na českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy „Vzdělání a řemeslo“. Veletrhu se zúčastnilo 16 fiktivních firem jak z ČR, tak i ze zahraničí a soutěžilo se v několika kategoriích. Hodnotila se celková prezentace firmy před odbornou porotou, dále vzhled katalogu, logo firmy, stánek a nejlepší prodejce. Naši školu reprezentovaly dvě fiktivní cestovní kanceláře ze třídy CR4, a to firma CK The Gatsby Boat pořádající párty na luxusní lodi a firma CK Funny Tour pořádající zájezdy do zábavných parků po celé Evropě. Nejlepšího umístění dosáhla firma CK The Gatsby Boat, která získala 9. místo v prezentacích firem.

Druhý veletrh se konal ve dnech 19. – 20. 11. 2019 pod názvem „Podzimní Příbram 2019“, který pořádala Obchodní akademie Příbram, a celkem se ho zúčastnilo 20 firem. První den veletrhu probíhala pouze soutěž v prezentacích fiktivních firem v prostorách Obchodní akademie Příbram a naše cestovní kanceláře obsadily krásné 4. a 5. místo.

Samotný veletrh probíhal až druhý veletržní den v  prostorách příbramské sokolovny, kde měla každá firma svůj propagační stánek. Zde odborná komise hodnotila nejen vzhled stánků, ale především profesionální vystupování prodejců, znalost nabízených produktů a ekonomické stránky firmy, vyplňování účetních dokladů a nabízený firemní katalog. Konkurence byla obrovská, všechny fiktivní firmy se snažily porotu zaujmout, prodat své nápady a umístit se na co nejlepších pozicích. Všichni netrpělivě čekali na slavnostní vyhlašování výsledků, které proběhlo na závěr veletrhu, a jedna z našich fiktivních firem se dočkala – CK Funny Tour získala 2. místo v té nejvyšší soutěži, a to v „soutěži o nejlepší stánek“, což je velký úspěch a my všichni jim gratulujeme. Také v ostatních soutěžích byly naše firmy úspěšné. CK The Gatsby Boat v „soutěži o nejlepší leták“ obsadila 5. místo a v „soutěži o nejlepší logo a slogan“ 6. místo, za což si zaslouží také velkou pochvalu.

Věřím, že oba veletrhy byly pro naše žáky skvělým zážitkem a velkým přínosem a že si z nich odnesou mnoho cenných zkušeností a dovedností pro uplatnění se v jejich dalším reálném profesním životě.

                                                                                               Ing. Václava Klimešová
ISŠ HPOS Příbram

[Not a valid template]