Co je Europass – dodatek k osvědčení

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při  hledání studia, práce nebo brigády,

  • vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a  adresa školy,

  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění,

  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě,

  • je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

Další informace naleznete na www.europass.cz

Europassy ke stažení:

Back to Top