Termíny maturitních zkoušek – podzim 2023

Didaktické testy
Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo Popis byl vytvořen automaticky

Další informace k didaktickým testům naleznete zde:

 

4. září 2023 (10:00) Praktická zkouška z TEV
7. září 2023 (8:00) Písemná práce z ČJL
7. září 2023 (13:00) Písemná práce z ANJ
8. září 2023 (7:30) Písemná zkouška z odborných předmětů POD
14. – 15. září 2023 Ústní zkoušky a obhajoby MP – dle harmonogramu:
Žáci dle času PL4
Žáci dle času CR4, HT4
Žáci dle času PO2

Back to Top