Informace k organizaci zahájení školního roku pro žáky prvních ročníků.

Back to Top