Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

65-42-M/01 Hotelnictví (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce) – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

65-42-M/02 Cestovní ruch (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce) – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

78-42-M/03 Pedagogické lyceum (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce) – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

64-41-L/51 Podnikání (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce) – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Obory vzdělání s výučním listem:

66-52-H/01 Aranžér (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce) – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

29-54-H/01 Cukrář (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce) – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

65-51-H/01 Kuchař- číšník (tento kód a název oboru uvádí uchazeč na přihlášce) – OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 

Back to Top