Oznámení rozhodnutí o přijetí do
ISŠ HPOS Příbram pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení pro šk. rok 2023/2024

 – obor vzdělání Kuchař – číšník  
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr

Chování

-2, 3

Počet bodů
celkem
Rozlišovací kritériumPořadí uchazečůRozhodnutí
156/11,1580 80 1.přijat
338/11,1780 80 2.přijat
266/11,4080 80 3.přijat
116/11,4580 80 4.přijat
39/11,6270 70 5.přijat
92/11,6370 70 6.přijat
12/11,6670 70 7.přijat
14/11,6970 70 8.přijat
242/11,7160 60 9.přijat
23/11,82 60 601,9210.přijat
173/1 1,83 60 60 11.přijat
175/1 1,92 60 60 12.přijat
8/1 1,94 60 602,0013.přijat
276/1 1,94 60 602,0614.přijat
361/12,00 60 2 (-10)50 15.přijat
18/12,0350 50 16.přijat
292/12,0550 50 17.přijat
209/12,0750 50 18.přijat
58/12,0950 50 19.přijat
278/12,1150 501,9420.přijat
245/12,1150 502,0021.přijat
199/12,1250 50 22.přijat
257/12,1350 50 23.přijat
293/12,1450 50 24.přijat
347/12,1850 50 25.přijat
202/12,2050 50 26.přijat
13/12,2150 50 27.přijat
300/12,2850 502,2028.přijat
290/12,2850 502,2929.přijat
210/12,2950 50 30.přijat
304/12,3540 40 31.nepřijat
349/12,3640 402,0732.nepřijat
360/12,3640 402,2033.nepřijat
287/12,3840 40 34.nepřijat
122/12,4040 40 35.nepřijat
67/12,4140 40 36.nepřijat
21/12,4540 40 37.nepřijat
294/12,4640 40 38.nepřijat
52/12,5840 40 39.nepřijat
22/12,6430 30 40.nepřijat
352/12,6530 30 41.nepřijat
105/12,7230 30 42.nepřijat
182/12,9420 20 43.nepřijat
351/12,9920 20 44.nepřijat
68/13,020 20 45.nepřijat
345/13,1420 20 46.nepřijat
271/13,04202 (-10), 3 (-20)-10 47.nepřijat
        
 – obor vzdělání Cukrář  
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr

Chování

-2, 3

Počet bodů
celkem
Rozlišovací kritériumPořadí uchazečůRozhodnutí
265/11,4080 80 1.přijat
72/11,4780 80 2.přijat
237/11,5670 70 3.přijat
110/11,5770 70 4.přijat
11/11,6370 70 5.přijat
16/11,7860 60 6.přijat
27/11,8060 60 7.přijat
308/11,8160 60 8.přijat
24/11,8260 60 9.přijat
173/11,8360 60 10.přijat
121/1 1,8960 60 11.přijat
212/1 1,9260 60 12.přijat
7/1 1,9460 60213.přijat
277/1 1,9460 602,0614.přijat
251/1 1,9760 60 15.přijat
61/11,9860 60 16.přijat
205/12,0450 50 17.přijat
87/12,0650 50 18.přijat
288/12,1050 50 19.přijat
279/12,1150 50 20.přijat
203/12,1450 50 21.přijat
188/12,1550 50 22.přijat
342/12,1750 50 23.přijat
303/12,2750 50 24.přijat
340/12,2850 50 25.přijat
9/12,3140 40 26.přijat
359/12,3640 40 27.přijat
33/12,4140 40 28.přijat
88/12,4240 40 29.přijat
198/12,5040 40 30.přijat
60/12,5640 40 31.nepřijat
158/12,6040 402,4732.nepřijat
250/12,6040 402,8033.nepřijat
133/12,6040 402,8734.nepřijat
258/12,27503 (-20)30 35.nepřijat
126/12,7130 30 36.nepřijat
344/12,8930 30 37.nepřijat
337/12,39403 (-20)20 38.nepřijat
171/12,80302 (-10)20 39.nepřijat
181/12,9420 20 40.nepřijat
346/13,1420 20 41.nepřijat
99/13,210 0 42.nepřijat
 – obor vzdělání Aranžér  
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr
Body za
portólio

Chování

-2, 3

Počet bodů
celkem
Rozlišovací kritériumPořadí uchazečůRozhodnutí
73/11,478022 102 1.přijat
111/11,577030 100 2.přijat
125/11,667030 100 3.přijat
170/11,438017 97 4.přijat
123/11,657024 94 5.přijat
325/11,786030 90 6.přijat
364/11,587016 86 7.přijat
10/11,637010 80 8.přijat
309/11,856020 80 9.přijat
140/11,916018 78 10.přijat
248/11,796015 75 11.přijat
120/11,896015 75 12.přijat
40/12,155024 74 13.přijat
164/11,64700 70 14.přijat
213/11,926010 70 15.přijat
326/11,93607 67 16.přijat
226/11,98606 66 17.přijat
64/12,494023 63 18.přijat
353/12,673030 60 19.přijat
187/12,15508 58 20.přijat
357/12,354018 58 21.přijat
34/12,414014 54 22.přijat
69/12,344013 53 23.přijat
339/12,28500 50 24.přijat
331/12,38409 49 25.přijat
249/12,60405 45 26.přijat
124/12,44400 40 27.přijat
159/12,60400 40 28.přijat
259/12,275043(-20)34 29.přijat
327/12,66300 30 30.přijat
343/12,89300 30 31.nepřijat
         

MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§60e odst. 3 školského zákona).

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (tj. do 10. 5. 2023). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Uchazeči o obor Podnikání odevzdávají místo zápisového lístku „Potvrzení o nástupu ke studiu„.

Zveřejněno dne 24. 4. 2023

Back to Top