Oznámení rozhodnutí o přijetí do
ISŠ HPOS Příbram pro školní rok 2023/2024

Obor vzdělání Cestovní ruch

 
Ev. ČBody celkemPořadíRozhodnutí
28/11281.Přijat
62/1 2.Přijat
355/1 3.Přijat
275/1 4.Přijat
317/1 5.Přijat
32/1 6.Přijat
131/1 7.Přijat
221/1 8.Přijat
155/1 9.Přijat
115/1 10.Přijat
231/1 11.Přijat
129/1 12.Přijat
183/1 13.Přijat
194/1 14.Přijat
192/1 15.Přijat
229/1 16.Přijat
223/1 17.Přijat
35/1 18.Přijat
132/1 19.Přijat
264/1 20.Přijat
180/1 21.Přijat
295/1 22.Přijat
320/1 23.Přijat
201/1 24.Přijat
200/1 25.Přijat
137/1 26.Přijat
45/1 27.Přijat
206/1 28.Přijat
348/1 29.Přijat
204/1 30.Přijat
189/1 31.Přijat
96/1 32.Přijat
66/1 33.Přijat
228/1 34.Přijat
163/1 35.Přijat
315/1 36.Přijat
25/1 37.Přijat
243/1 38.Přijat
191/1 39.Přijat
144/1 40.Přijat
306/1 41.Přijat
98/1 42.Přijat
301/1 43.Přijat
329/1 44.Přijat
5/1 45.Přijat
6/1 46.Přijat
272/1 47.Přijat
235/1 48.Přijat
107/1 49.Přijat
145/16550.Přijat
270/1 51.Nepřijat
102/1 52.Nepřijat
1/1 53.Nepřijat
178/1 54.Nepřijat
299/1 55.Nepřijat
238/1 56.Nepřijat
362/1 57.Nepřijat
167/1 58.Nepřijat
298/1 59.Nepřijat
168/1 60.Nepřijat
160/1 61.Nepřijat
185/1 62.Nepřijat
30/1 63.Nepřijat
106/1 64.Nepřijat
157/1 65.Nepřijat
    

Obor vzdělání Hotelnictví

 
Ev. ČBody celkemPořadíRozhodnutí
195/11101.Přijat
54/1 2.Přijat
162/1 3.Přijat
255/1 4.Přijat
318/1 5.Přijat
94/1 6.Přijat
241/1 7.Přijat
42/1 8.Přijat
37/1 9.Přijat
354/1 10.Přijat
91/1 11.Přijat
224/1 12.Přijat
256/1 13.Přijat
20/1 14.Přijat
15/1 15.Přijat
190/1 16.Přijat
202/1 17.Přijat
307/1 18.Přijat
302/1 19.Přijat
4/1 20.Přijat
324/1 21.Přijat
234/1 22.Přijat
269/1 23.Přijat
146/1 24.Přijat
322/1 25.Přijat
29/1 26.Přijat
305/1 27.Přijat
138/12128.Přijat

Obor vzdělání Pedagogické lyceum

 
Ev. ČBody celkemPořadíRozhodnutí
142/11291.Přijat
236/1 2.Přijat
141/1 3.Přijat
44/1 4.Přijat
63/1 5.Přijat
240/1 6.Přijat
108/1 7.Přijat
48/1 8.Přijat
90/1 9.Přijat
262/1 10.Přijat
184/1 11.Přijat
57/1 12.Přijat
93/1 13.Přijat
161/1 14.Přijat
274/1 15.Přijat
55/1 16.Přijat
38/1 17.Přijat
49/1 18.Přijat
143/1 19.Přijat
53/1 20.Přijat
17/1 21.Přijat
211/1 22.Přijat
166/1 23.Přijat
222/1 24.Přijat
147/1 25.Přijat
47/1 26.Přijat
128/1 27.Přijat
356/1 28.Přijat
208/1 29.Přijat
43/1 30.Přijat
31/1 31.Přijat
310/1 32.Přijat
119/1 33.Přijat
130/1 34.Přijat
296/1 35.Přijat
230/1 36.Přijat
323/1 37.Přijat
268/1 38.Přijat
207/1 39.Přijat
89/1 40.Přijat
135/1 41.Přijat
74/1 42.Přijat
36/1 43.Přijat
165/1 44.Přijat
233/1 45.Přijat
134/1 46.Přijat
100/1 47.Přijat
254/1 48.Přijat
246/1 49.Přijat
112/18950.Přijat
291/1 51.Nepřijat
263/1 52.Nepřijat
197/1 53.Nepřijat
56/1 54.Nepřijat
59/1 55.Nepřijat
273/1 56.Nepřijat
109/1 57.Nepřijat
95/1 58.Nepřijat
319/1 59.Nepřijat
41/1 60.Nepřijat
86/1 61.Nepřijat
335/1 62.Nepřijat
179/1 63.Nepřijat
26/1 64.Nepřijat
65/1 65.Nepřijat
127/1 66.Nepřijat
70/1 67.Nepřijat
139/1 68.Nepřijat
101/1 69.Nepřijat
172/1 70.Nepřijat
169/1 71.Nepřijat
196/1 72.Nepřijat
297/1 73.Nepřijat
328/1 74.Nepřijat
136/1 75.Nepřijat
247/1 76.Nepřijat
71/1 77.Nepřijat
51/1 78.Nepřijat
334/1 79.Nepřijat
2/1 80.Nepřijat
239/1 81.Nepřijat
333/1 82.Nepřijat
252/1 83.Nepřijat
330/1 84.Nepřijat
311/1 85.Nepřijat

Obor vzdělání Podnikání

 
Ev. ČBody celkemPořadíRozhodnutí
118/1821.Přijat
103/1 2.Přijat
50/1 3.Přijat
358/1 4.Přijat
117/1 5.Přijat
114/1 6.Přijat
113/1 7.Přijat
152/1 8.Přijat
151/1 9.Přijat
81/1 10.Přijat
225/1 11.Přijat
3/1 12.Přijat
84/1 13.Přijat
77/1 14.Přijat
83/1 15.Přijat
154/1 16.Přijat
312/1 17.Přijat
289/1 18.Přijat
97/1 19.Přijat
260/1 20.Přijat
150/1 21.Přijat
177/1 22.Přijat
82/1 23.Přijat
104/1 24.Přijat
285/1 25.Přijat
79/1 26.Přijat
280/1 27.Přijat
19/1 28.Přijat
350/1 29.Přijat
80/14330.Přijat
227/1 31.Nepřijat
76/1 32.Nepřijat
148/1 33.Nepřijat
214/1 34.Nepřijat
78/1 35.Nepřijat
193/1 36.Nepřijat
176/1 37.Nepřijat
283/1 38Nepřijat
321/1 39.Nepřijat
219/1 40.Nepřijat
282/1 41.Nepřijat
267/1 42.Nepřijat
75/1 43.Nepřijat
244/1 44.Nepřijat
284/1 45.Nepřijat
46/1 46.Nepřijat
313/1 47.Nepřijat
281/1 48.Nepřijat
336/1 49.Nepřijat
149/1 50.Nepřijat

MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§60e odst. 3 školského zákona).

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (tj. do 16. května 2022). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Uchazeči o obor Podnikání odevzdávají místo zápisového lístku „Potvrzení o nástupu ke studiu„.

Zveřejněno dne 28. 4. 2023

Back to Top