Aktuální informace ohledně dočasného uzavření školy.

Z nařízení vlády ČR zůstávají od středy 11. 3. 2020 (včetně) do odvolání uzavřeny střední školy v celé republice. Prosíme, sledujte naše webové stránky. Další informace zveřejníme, jakmile budou k dispozici. Žáci jsou povinni sledovat downloady studijních materiálů svých vyučujících včetně zadání pro úkoly v systému Bakalář a plnit jejich pokyny k samostudiu. Děkujeme.

Upřesnění č. 1 (ze dne 10. 3. 2020 14:00 hodin)

Přerušení vyučování se vztahuje na všechny žáky školy. Tzn. i na žáky, kteří jsou na pracovištích praktického vyučování, kde plní odborný výcvik, popř. praxi.

Oznámení pro žáky HT4 a CR4

Maturitní práce se vybírají v pátek dne 20. 3. 2020 mezi 9:00 – 11:00 hod. v recepci školy.

Případnou poslední konzultaci do termínu 16. 3. 2020 řešte s konzultantem elektronicky.

Pokud práci v tomto termínu neodevzdáte, bude Vám práce hodnocena známkou nedostatečnou.

Back to Top