Harmonogram jednotné přijímací zkoušky
(intaktní uchazeči)

JPZ Matematika
Začátek administrace: 8:30
Konec zkoušky: 9:55

9:55 – 10:50 – přestávka

JPZ Český jazyk
Začátek administrace: 10:50
Konec zkoušky: 12:05

• Prosíme zákonné zástupce žáků a doprovodné osoby, aby nevstupovali do budovy školy (pouze k recepci).

• Nezletilí uchazeči mohou v době přestávky mezi zkouškami opustit budovu školy pouze se souhlasem zákonného zástupce (propustka je připravena na recepci školy).

• V případě, že se uchazeč nedostaví včas do začátku administrace do učebny, nemůže být ke zkoušce připuštěn.

Přejeme všem uchazečům hodně úspěchů při skládání jednotné přijímací zkoušky.

ISŠ HPOS Příbram

Back to Top