Informace k maturitní písemné práci

Harmonogram:
11. 4. 2024
ČJL
Začátek: 8:00
Administrace: 8:00 – 8:10
Zkouška: 8:10 – 10:00

ANJ
Začátek: 10:45
Administrace: 10:45 – 10:55
Zkouška: 10:55 – 12:15

12. 4. 2024
NEJ, FRJ, RUJ
Začátek: 13:00
Administrace: 13:00 – 13:10
Zkouška: 13:10 – 14:30

• Zkouška probíhá v učebnách 48, 49, 52 a 53 (2. patro vpravo) dle seznamu uchazečů (viz. nástěnka u recepce školy).
• S sebou si přineste modrou nebo černou propisovací tužku (ne gumovací pero) a doklad totožnosti.
• Slovníky/Pravidla českého pravopisu odevzdávejte dle dohody ke kontrole vyučujícímu.

Back to Top