Informace pro žáky 1. a 2. ročníků učebních oborů, 1., 2. a 3. ročníků maturitních oborů.

  1. Do konce školního roku bude probíhat výuka pouze distanční formou (na dálku) a to jak v teoretickém, tak i v praktickém vyučování.

  2. Z důvodu získání dostatečných podkladů pro uzavření klasifikace může učitel vyzvat žáka k přítomnosti ve škole. Tato přítomnost je však nepovinná. V případě, že se žák nedostaví, nemusí být klasifikován a bude mu určen termín klasifikace v náhradním termínu na měsíc srpen (zpravidla na poslední týden v srpnu 2020).

  3. Pro uzavření školního roku (administrativní a organizační úkony) bude na těchto stránkách následně zveřejněn rozpis třídnických hodin s informacemi o jejich organizaci.

Back to Top