Maturitní zkoušky – aktuální informace.

Maturitní kalendář 2020

Podzimní zkušební období

Harmonogram maturitních zkoušek žáků:

Ústní část MZ: 16. 9. – 18. 9. 2020

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 3. září 2020 na spádových školách. 

Pro žáky, kteří v letošním školním roce konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., se ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce – tito žáci tak konají pouze dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní zkoušky. Ostatní žáci (t.j. žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku podle školského zákona) budou v podzimním zkušebním období konat i dílčí zkoušky formou písemné práce.

Přesný časový rozpis konání didaktických testů stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v jednotném zkušebním schématu.

Back to Top