Praktické závěrečné zkoušky – aktuální informace.

Milí žáci,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o termínech závěrečných zkoušek učebních oborů kuchař – číšník, cukrář, aranžér.

Vstup do budovy bude umožněn žákům hlavním vchodem.

Při vstupu do budovy odevzdají žáci vyplněný formulář „ Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění“

Žáci jsou povinni dodržovat veškerá doporučená hygienická nařízení.

Před písemnou závěrečnou zkouškou obdrží žáci závěrečné vysvědčení.

Písemná závěrečná zkouška – 1. 6. 2020 v 7:45 hod.
Rozpis učeben:
Kuchař: učebna č. 9
Kuchař – číšník: učebna č. 7
Číšník:  učebna č. 19
Aranžér: učebna č. 40
Cukrář: učebna č. 42

Praktická  zkouška – 2. 6. – 10. 6. 2020 
Kuchař – číšník, cukrář, aranžér (konkrétní harmonogram termínů je stanoven  UOV)

Ústní  zkouška:
18. 6. 2020 – učební obor kuchař – číšník
19. 6. 2020 – učební obor aranžér, cukrář
v 7.15 hod. – zahájení
v 7.30 hod.  – losování zkušebních otázek

Back to Top