Výlov Podskalského rybníka v Blatné, zpracovna ryb v organizaci Blatenská ryba, spol. s. r. o.

V pátek 19. listopadu se v krásném ranním slunci vydaly autobusem dvě skupiny studentů oboru Kuchař – číšník na cestu z Příbrami do Blatné v jižních Čechách, aby vyslechly přednášky k výlovu, chovu a zpracování nejen sladkovodních místních ryb, ale také vybraných mořských ryb.

Po příjezdu na místo se celé skupiny ujali odborníci a dlouholetí zaměstnanci Ing. A. Ráž s Ing. V. Milotou. Pan Ing. Ráž představil žákům zajímavosti spojené s výlovem a hospodářskou činností organizace a žáky obeznámil s problematikou chovu a distribucí ryb. Pan Ing. Milota zase žákům velice poutavě vykládal o zpracování ryb (uzení, filetování, a další.) během prohlídky sádek a zpracovny ryb.

Oba pánové se zhostili svých rolí skvěle a poutavým povídáním předávali žákům cenné poznatky a informace z prostředí ryb, jejich chovu a také především jejich zpracování. Velice ochotně odpovídali na dotazy žáků i kantorů. Za celé dopoledne jim patří srdečné poděkování.

Ing. Ladislav Břenda, vedoucí výpravy