Informace pro žáky a zákonné zástupce

Informace k úpravě organizace vyučování od pondělí 30. listopadu 2020

Všechny formy výuky – jak prezenční výuka, tak i distanční výuka, jsou pro žáky povinné.

  1. I nadále probíhá teoretické vyučování (výuka ve škole) pro závěrečné ročníky: HC4, PO2, a nově i pro žáky třídy S3A. Vyučování proběhne dle rozvrhu (s případnými nutnými změnami) a za dodržování přísných hygienických pravidel.
  2. Praktické vyučování – odborný výcvik pro turnus B:
   1. 1. Žáci třídy S2B (všichni bez rozdílu nastupují do Uranu) v pondělí 30. 11. 2020
    a. kuchaři v 7:00 hodin
    b. číšníci v 7:30 hodin
   2. 1. Žáci třídy AC3B
    a. všichni aranžéři přijdou na Telecom v 7:00 hodin v pondělí 30. 11. 2020
    b. všichni cukráři přijdou do Uranu v 7:00 hodin v pondělí 30. 11. 2020. Ukončení ODV pro cukráře tento den je ve 12:30 hodin.
   3. 1. Žáci třídy AR1B
    a. všichni aranžéři přijdou na Telecom v 7:00 hodin ve čtvrtek 3. 12. 2020
    b. všichni cukráři přijdou do Uranu v 7:00 hodin v pondělí 30. 11. 2020. Ukončení ODV pro cukráře tento den je ve 12:30 hodin.
   4. 1. Odborný výcvik pro žáky oboru Aranžér turnusu B bude v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 probíhat blokově a to s ohledem na případné nerozvolnění nastavených opatření, o kterém v současné době nemáme dostupné informace – rozmístění žáků na smluvní pracoviště ODV.
   5. 1. V souladu se systémem PES prozatím není stanovena realizace praktického vyučování (praxe „studijních“ oborů).
  3. Stále platí a to do odvolání pro ostatní žáky (nižších ročníků) zákaz osobní přítomnosti ve škole. Žáci se účastní povinného distančního vzdělávání.

Upozornění pro žáky:
Průběžně aktualizujeme veškeré informace o nástupu žáků do školy, včetně změn v Rozvrhu on-line výuky .Je nutné se připojovat v příslušných časech k on-line výuce.

Základní pravidla a informace pro distanční výuku
Rozvrh online výuky – pravidelně akutalizován – NUTNO SLEDOVAT
Návod aplikace Office365_TEAMS
Návod aplikace BAKALÁŘI
Postup instalace aplikace Bakalari na mobilní telefon

Back to Top
ISŠ Příbram