Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: info@iss.pb.cz
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Usnesením Vlády ČR a následně dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dochází k úpravě v organizaci školního roku následovně:

Od středy 25. listopadu 2020 se nově zahajuje prezenční výuka (je pro žáky povinná):

  1.  Teoretické vyučování (výuka ve škole) pro závěrečné ročníky (HC4, PO2, AC3B). Vyučování proběhne dle rozvrhu (s případnými nutnými změnami) a za dodržování přísných hygienických pravidel.
  2. Praktické vyučování – odborný výcvik pro turnus A:
   1. 1. Žáci třídy S1A a S3A (všichni bez rozdílu nastupují do Uranu)
    a. kuchaři 1. ročník v 7:00 hodin
    b. kuchaři 3. ročník v 6:00 hodin
    c. číšníci 1. a 3. ročník od 7:30 hodin
   2. 1. Žáci třídy AC2A
    a. všichni aranžéři přijdou na Telecom v 7:00 hodin
    b. všichni cukráři přijdou do Uranu v 7:00 hodin
   3. 1. V souladu se systémem PES prozatím není stanovena realizace praktického     vyučování (praxe „studijních“ oborů).
   4. 1. Odborný výcvik pro žáky tříd v turnusu B bude upřesněn v následujícím týdnu.
  3. Stále platí a to do odvolání pro ostatní žáky (nižších ročníků) zákaz osobní přítomnosti ve škole. Žáci se účastní povinného distančního vzdělávání.

Upozornění pro žáky:
Průběžně aktualizujeme veškeré informace o nástupu žáků do školy, včetně změn v Rozvrhu on-line výuky .Je nutné se připojovat v příslušných časech k on-line výuce.

Základní pravidla a informace pro distanční výuku
Rozvrh online výuky – pravidelně akutalizován – NUTNO SLEDOVAT
Návod aplikace Office365_TEAMS
Návod aplikace BAKALÁŘI
Postup instalace aplikace Bakalari na mobilní telefon


Aktuality:

Přihlášky k maturitní zkoušce

Vyplněné a podepsané přihlášky k MZ v jarním zkušebním období ...
....

Výuka v pátek 25. 9. 2020 probíhá

Informace pro rodiče a žáky. Výuka v pátek 25. 9 ...
....

Roušky i během výuky od pátku 18. 9. 2020

Od pátku 18. 9. 2020 se zavádí povinnost nosit roušky ...
....

Upozornění pro žáky – nová opatření od 10. 9. 2020

Od čtvrtka 10. 9. 2020 se zavádí povinnost nosit roušky ...
....

Spádová škola – informace ke COVID – 19

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví (Manuál k provozu škol ...
....

Předávání maturitního vysvědčení

Dne 2. 7. 2020 proběhlo v prostorách obřadní síně Zámečku ...
....

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2020

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období, musí všichni žáci, ...
....

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Ředitelka Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, ...
....
Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ Příbram