Návštěva dětského domova v Dolních Počernicích

V rámci předmětu Pedagogika jsme tento týden navštívili s třídou PL1, PL3 a částí třídy PL2A (celkem 48 studentů) Dětský domov v Dolních Počernicích v Praze 9. Studenti byli rozděleni do dvou skupin a vychovatelé jim ukázali dětský domov a jednotlivé výchovné skupiny. Vychovatelé poskytli informace o počtu klientů, způsobu přijetí do dětského domova, denním programu a volnočasových aktivitách, školní docházce, pracovní náplni vychovatele, ale i o problémech, které nastávají během výchovy a vzdělávání klientů.

Dětský domov v Dolních Počernicích je jedním z největších v Čechách, s 12 rodinnými skupinami. Jeho ředitelem je Bc. Martin Lněnička, který je také předsedou Federace dětských domovů ČR. Domov pořádá každoročně celostátní sportovní soutěž DD CUP již přes 20 let, o čemž se studenti také dozvěděli.

Studenti měli během exkurze mnoho dotazů, na které zaměstnanci dětského domova ochotně odpovídali. Exkurzi hodnotili jako zajímavou a přínosnou. Někteří z nich by rádi dětský domov navštívili i příští rok, některé práce v tomto typu zařízení zaujala tak, že by v něm rádi vykonávali v příštím školním roce praxi. Velmi si vážíme této hodnotné návštěvy a upřímně děkujeme za přínos, který nám přinesla.