Účast našich studentů na veletrhu FF v Písku

Naši studenti na veletrhu fiktivních firem v Písku.