Ukázka cukrářských výrobků ze závěrečných zkoušek učebního oboru Cukrář

Ukázka cukrářských výrobků ze závěrečných zkoušek učebního oboru Cukrář.