Návštěva z vlastenecko-dobročinné obce baráčnické Třemošná – Březové Hory

Ve středu 10. 1. 2024 a v pátek 12. 1. 2024 naši školu navštívili členové Vlastenecko-dobročinné obce baráčnické Třemošná – Březové Hory.

Během vyučování předmětu společenská výchova se žáci prvních ročníků oboru studia kuchař – číšník a aranžér seznámili s historií vzniku a fungováním této organizace, jejíž posláním je rozšiřování povědomí o dodržování staročeských zvyků, tradic a čistoty českého jazyka. 
Žáci se mimo jiné dozvěděli, že se jednotliví členové spolku oslovují sousedé a tetičky, co je to rychtářské právo, jaký mají význam symboly vyšité na praporu baráčníků, z čeho se skládá baráčnický kroj a jak má vypadat. 
Dále pak, že hosté, kteří mezi baráčníky zavítají, jsou přivítáni tak zvanou baráčnickou poctou – podáním chleba se solí. 
Členové obce baráčníků Třemošná – Březové Hory se pravidelně zúčastňují kulturních a společenských akcí pořádaných Městem Příbram jako jsou oslavy MDŽ, stavění májí, pokládání věnců k památníků padlých hrdinů 2. světové války nebo odkrývání pamětních desek významných osobností. 
Přednáška našim žáků přinesla nejen vizuální zážitek, ale rozšířili si znalosti o tom, co je vlastenectví, že je důležité mít úctu jeden k druhému a navzájem si pomáhat. 

Velice děkujeme za přínosnou návštěvu.

Mgr. Lenka Soukalová