Celostátní konverzační soutěž hotelových škol v Poděbradech

Ve dnech 21. a 22. 3. 2019 se čtveřice studentů Integrované střední školy Příbram zúčastnila Celostátní konverzační soutěže v cizích jazycích v Poděbradech. Studenti soutěžili v anglickém a německém jazyce ve dvou kategoriích.
Po příjezdu do Poděbrad se soutěžící studenti ubytovali ve školním hotelu Junior a poté podnikli procházku po Poděbradech, navštívili Náměstí Jiřího z Poděbrad, lázeňský park, kolonádu a starou část města. V 16 hodin proběhlo slavnostní zahájení soutěže. Účastníky soutěže přivítal školní orchestr čtyřmi skladbami, dva účinkující všechny pobavili svojí básnickou tvorbou na téma „Lilek a já“.
Poté následovala první část soutěže, která spočívala ve vlastní prezentaci studentů na téma „Moderní trendy v současné gastronomii“. Druhý den soutěž pokračovala poslechovou částí a konverzací ve dvojicích na vylosované téma v daném cizím jazyce.
Ve 14 hodin proběhlo v aule školy slavnostní vyhodnocení soutěže. „Integrovka“ zabodovala, získala 2. místo v německém jazyce ve vyšší kategorii a 4. místo v nižší kategorii, v anglickém jazyce 4. místo v nižší kategorii a 8. místo ve vyšší kategorii.
ISŠ HPOS Příbram reprezentovali studenti Petra Fabiánová (NEJ nižší kategorie), Kristýna Jiráková (NEJ vyšší kategorie), Pavla Zbíralová (ANJ nižší kategorie) a Jaroslav Bouda (ANJ vyšší kategorie).
Po vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen a rozloučení se všemi účastníky se již můžeme těšit na další ročník této soutěže. Výsledky jsou z části zásluhou učitelů a z části pílí studentů. Všem patří poděkování.

Mgr. Jaroslava Šíbová

[Not a valid template]