ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD – Podnik, majetek podniku; Dlouhodobý majetek – druhy, charakteristika; Oběžný majetek – druhy, charakteristika; Náklady a Výnosy – druhy, charakteristika; Hospodářský výsledek – použití, význam

PROSINEC, LEDEN – Peníze – význam, druhy; Platební styk; Inflace; Úroková míra; Mzdy – druhy, výpočet

Back to Top