Psychologie – CR1, HT1, PL1.

ZÁŘÍ – Psychologie – předmět, psychologické disciplíny; Biologická determinace psychiky – úvod; Nervová soustava – druhy; Nervová soustava a její činnost – neuron; Části nervové soustavy; Základní prvek činnosti nervové soustavy – reflex

ŘÍJEN, LISTOPAD – Struktura osobnosti – úvod, stavy, procesy, vlastnosti; Vlastnosti osobnosti – aktivačně – motivační vlastnosti; Vztahově – postojové vlastnosti – charakter; Volní vlastnosti – vůle; Seberegulační vlastnosti osobnosti; Dynamické vlastnosti osobnosti; Testy temperamentu; Johari okénko

PROSINEC – Poznávací procesy a stavy – úvod; Čití a vnímání, představy a fantazie; Paměť a pozornost; Myšlení a řeč; City

Back to Top