září 2020: Vesmír a sluneční soustava. Vznik a vývoj planety Země. Buňka. Lidské tělo (Opěrná a pohybová soustava. Oběhová soustava. Dýchací soustava)

říjen 2020: Lidské tělo (Trávicí soustava. Vylučovací soustava. Kožní soustava. Nervová soustava. Soustava žláz s vnitřní sekrecí. Pohlavní soustava). Zdraví a nemoc.

listopad 2020: Úvod do ekologie. Populace

prosinec 2020: Základní složky prostředí – voda, vzduch, půda

leden 2021: Ohrožování základních složek přírody.

únor 2021: Globální problémy – růst lidské populace, válka a terorismus, biodiverzita.

březen 2021: Odpady – třídění a recyklace.

duben 2021: Ochrana přírody a krajiny v ČR. Neobnovitelné zdroje.

květen 2021: Neobnovitelné zdroje. Obnovitelné zdroje.

Back to Top