září 2022: Početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly (zlomky).

říjen 2022: Zápis reálných čísel intervaly. Operace s intervaly.

listopad 2022: Druhá mocnina a odmocnina. Přímá a nepřímá úměrnost. Trojčlenka.

prosinec 2022: Opakování na pololetní práci. Procenta. Mocniny.

?/12: Pololetní práce

leden 2023: Finanční gramotnost. Výraz a hodnota výrazu. Člen výrazu. Opačný výraz. Sčítání a odčítání výrazů.

únor 2023: Násobení výrazů. Vytýkání výrazů.

březen 2023: Vytýkání výrazů – procvičování. Druhá mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých mocnin. Lomené výrazy.

duben 2023: Lomené výrazy – početní operace. Funkce.

Back to Top