Propagace turistických destinací – ROAD TRIP a ROAD TRIP II.

rop střední čechy

Středočeský kraj realizoval projekt s názvem „Propagace turistických destinací – ROAD TRIP“, který byl financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Cílem projektu je propagace turistických destinací Středočeského kraje. Naše škola se do projektu zapojila na základě Dohody o partnerství.

Záměrem projektu je rozšíření povědomí o nejvýznamnějších historických a přírodních památkách Středočeského kraje a to z oken parního vlaku, jako tradičního historického dopravního prostředku. Série výprav tohoto vlaku má zvýšit turistickou návštěvnost regionu a zatraktivnit ho i pro takové cílové skupiny, jako jsou rodiny s dětmi, senioři a handicapovaní občané.

Historický vlak „ROAD TRIP“ je určen zástupcům médií, odborné veřejnosti a studentům cestovního ruchu. Během jízdy se pasažéři vlaku mohou účastnit odborných přednášek na téma historie Středočeského kraje, jeho atraktivních destinací nebo aktuálních témat cestovního ruchu ve středočeském regionu.

ROAD TRIP II

Výlet lokomotivou

            Je osmého září 2012 a nyní se nacházíme v Praze, odkud zanedlouho odjede parní lokomotiva. Tento velkolepý výlet pořádá Středočeský kraj každým rokem v tomto měsíci. Zve žáky z různých hotelových škol, kteří studují Hotelnictví a Cestovní ruch.

            Všichni nastoupení před lokomotivou dostávají tašky, ve kterých je plán akce, jízdenka na lokomotivu a kniha o vilách. Studenti se zapisují do listin, aby se vědělo, kolik lidí přišlo a z jakých škol.

            Nyní už je vše připraveno a startujeme. Mašinka už pěkně bafá z komína, všichni mávají a pomalu se rozjíždíme. Ve vlaku můžeme spatřit velmi výbornou atmosféru mezi žáky středních škol i mezi ostatními cestujícími. Zastavujeme v první naplánované stanici, kde se koná přednáška o minulosti různých válek a také se tady rozdává svačina, ke které je párek s rohlíkem. Když si všichni odskočili, vyfotili co se dá a vyposlechli přednášku, odjíždíme až na dobříšské nádraží, kde nás čeká prohlídka zámku.

            Přijeli jsme na nádraží a tady už nás čekají stará auta, jež nás odváží k zámku. Zde jsme se rozdělili na skupiny. Jako první, naše skupina, volí prohlídku zámku. Uvnitř můžeme vidět, že byl postaven v době rokoka, všude po chodbách jsou rozestaveny po stěnách různé růžky, parohy a rohy z ulovené zvěře. Po prohlídce na nás už čeká výtečný oběd v zrcadlovém sále, knedlo-zelo-vepřo. „Hmmmm mňam“, všichni si pochutnávají. Posledními aktivitami jsou různé šermířské a lukostřelecké hry. Všichni jsme si pohráli, prošli se překrásnou zahradou a nastupujeme do aut na zpáteční cestu.

            Než-li jsme se sešli všichni zase u lokomotivy, tak jsem se zeptala, jak se studentům líbil tento záživný výlet. Hodnotili ho jako výborný, ale vyčerpávající. Pak už se jen dvě a půl hodiny jelo starým bafajícím vláčkem až zpět do Prahy. Většina žáků měla na sobě ještě saze, od koukání z oken ven.

Martina Sládková HT3B

middle_czech

Back to Top