ROP NUTS 2 Střední Čechy – Moderní technologie ve výuce.

rop střední čechy

Škola je zapojena do projektu Středočeského kraje „Moderní technologie ve výuce“, který byl schválen v rámci projektu z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Čechy. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve středních školách zřizovaných Středočeským krajem prostřednictvím zavádění moderních technologií do výuky.

Back to Top