Pozvánka na akci Příbramský Anděl 2018

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram

Srdečně zve na

9. ročník výtvarné soutěže

28. 11. 2018 Sokolovna Příbram

Instalace soutěžních prací                         9:30 hodin
Zahájení soutěže                                       10:00 hodin
Zahájení prohlídky pro veřejnost          10:30 hodin

Vyhlášení výsledků a předání cen od 11:00 hodin do 12:40 hodin průběžně

Ukončení výstavy pro veřejnost         15:00 hodin

 Doprovodný program:

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ STROMEK
PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ
UKÁZKA VÁNOČNÍHO STOLOVÁNÍ
UKÁZKY ZDOBENÍ PERNÍČKŮ A VÝROBKY Z MARCIPÁNU
VÝROBA DÁRKOVÝCH TAŠTIČEK A VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ
OBČERSTVENÍ, KOLEDY

Získaný peněžní obnos z dobrovolného vstupného bude použit
na podporu spolupráce s Domovem PETRA Mačkov, se
kterým škola spolupracuje.