Spádová škola – informace ke COVID – 19

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví (Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid – 19)

  • Od žáků se před příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
  • Dodržujte prosím zásady osobní hygieny (kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, mytí a dezinfekce rukou).
  • Pobyt účastníků spádové školy v prostorách budovy je omezen na nezbytně nutnou dobu (po ukončení zkoušky se nezdržujte v prostorách školy a co nejdříve školu opusťte).
  • Nutnost použití ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) je v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor (nutno sledovat aktuální informace).
  • Při vstupu do budovy školy a do každé učebny použijte dezinfekci a papírové ručníky.
  • Dodržujte hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.