Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČ: 00508268, E-mail: iss@pbm.czn.cz
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz

Informace k organizaci zahájení školního roku pro žáky vyšších ročníků

Teoretické vyučování formou prezenční výuky mají v týdnu od středy 1. 9. do pátku 3. 9. 2021 tyto třídy:

  • AR1A, C1A, AC3A, S1B, S2A

  • PL1A, PL1B, PL2, PL3, PL4, HC1, HC2, HT3, CR3, HC4, PO1, PO2

  • Odborného výcviku se účastní třídy AR2B, C2B, S3B. 

Ve středu 1. 9. budou pro příchod do školy otevřeny šatny od 7.30. Žáci se přesunou do své kmenové učebny, kde proběhne 1. a 2. VH třídnická hodina (po druhé vyučovací hodině bude výuka ukončena) a první testování žáků na COVID-19. Dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutné doložit příslušným potvrzením). Testování ve škole lze také nahradit potvrzením o platném negativním testu z odběrového místa (ne starším než 72 hodin). V případě absence na tomto testování je žák povinen se při nejbližším příchodu do školy nechat otestovat v kanceláři ODV (přízemí školy) a to ještě před vstupem do třídy. Bližší informace k podmínkám účasti ve škole a průběhu testování naleznete zde. „Souhlas se samostatným odchodem žáka v případě pozitivního testu ve třídě“ (formulář zde).

Žáci jsou povinni během pohybu ve společných prostorách školy nosit ochranu dýchacích cest dle platného nařízení MZČR.

Ve čtvrtek 2. 9. bude z důvodu konání didaktických testů maturitních ročníků (spádová škola) výuka nahrazena filmovým představením Prvok, Šampón, Tečka a Karel za zvýhodněnou cenu 60,- Kč/žák (více o filmu zde). Částku 60,- Kč je nutné uhradit ve středu 1. 9. v rámci třídnické hodiny.

Organizace výuky počínaje pátkem 3. 9. se řídí platným rozvrhem hodin. Případné změny budou zohledněny v rámci suplování, které naleznete zde.

Back to Top