VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM V PŘÍBRAMI

Ve dnech 9. a 10. 11. 2021 se konal Veletrh fiktivních firem, který pořádala Obchodní Akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Naši školu reprezentovaly dvě fiktivní firmy ze třídy HC4 – CK BERMEJO a CK WILD SAFARI TOUR a obě dosáhly vynikajících výsledků.

V soutěži “Nejlepší prezentace” se CK BERMEJO (K. Trunečková a F. Strejc) umístila na 1. místě a CK WILD SAFARI TOUR (L. Polydorová a T. Kuthanová) na 4. místě. V soutěži “Nejlepší stánek” vybojovala CK BERMEJO krásné 2. místo.

Úspěch fiktivních firem na veletrhu znamená pro studenty nejen velké ocenění a výbornou zkušenost, ale i velkou motivaci pro další práci.

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme mnoho dalších takových úspěchů.

Ing. Václava Klimešová, Ing. Tereza Husárová
ISŠ HPOS Příbram