VÝLOV ZAHAJSKÉHO RYBNÍKA

Ve středu 10. 11. 2021 se třída S2A (obor Kuchař – číšník) zúčastnila výlovu Zahajského rybníka. Projektový den začal nádhernou procházkou lesem, kudy celá skupina dorazila až na hráz Zahajského rybníka, kde se konala očekávaná událost v podobě výlovu.

Ihned po příchodu se naší skupiny ujal odborník pan V. Benedikt, který velice zajímavě povídal nejen o samotném průběhu výlovu, ale také o povolání rybáře. Žákům pohotově odpovídal na zvídavé dotazy a sděloval podrobnosti k loveným rybám. Po ukončení přednášky jsme ještě chvíli sledovali šrumec okolo výlovu, kde sehranost všech zúčastněných udivovala nejednoho z přítomných.

Po ukončení výlovu rybníka se celá skupina přesunula na sádky v Dobré vodě, kde si všichni prohlédli prostory, do nichž se vylovené ryby navážejí a připravují k prodeji nebo dalšímu využití.

Ing. Ladislav Břenda
ISŠ HPOS Příbram