Vyhlášení dalšího kola přijímacích zkoušek

Ředitelka Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, vyhlašuje za účelem naplnění předpokládaného stavu žáků další kolo přijímacího řízení pro obory (kliknutím na příslušný obor stáhnete kritéria):

Hotelnictví 65-42-M/01
Cestovní ruch 65-42-M/02
Pedagogické lyceum 78-42-M/03
Podnikání 64-41-L/51
Kuchař- číšník 65-51-H/01
Cukrář 29-54-H/01
Aranžér 66-52-H/01

KRITÉRIA DALŠÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ SŠ