Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Ředitelka Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, vyhlašuje za účelem naplnění předpokládaného stavu žáků další kolo přijímacího řízení pro obory:

Hotelnictví 65-42-M/01

Cestovní ruch 65-42-M/02

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Podnikání 64-41-L/51

Kuchař- číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01

Aranžér 66-52-H/01

Podrobnější informace k dalšímu kolu přijímacího řízení naleznete na webových stránkách (Přijímací řízení – aktuální informace).

Zveřejněno dne 23. 6. 2020