Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2020

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období, musí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. 7. 2020. Přihlášky můžete vyplnit a odevzdat v kanceláři u N. Vršecké 23. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 a 24. 7. 2020 od 8:00 do 12:00.