Další kolo přijímacího řízení

Ředitelka Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, vyhlašuje za účelem naplnění předpokládaného stavu žáků další kolo přijímacího řízení pro obory:

Hotelnictví 65-42-M/01

Cestovní ruch 65-42-M/02

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Podnikání 64-41-L/51

Kuchař – číšník 65-51-H/01

Cukrář 29-54-H/01

Aranžér 66-52-H/01