Výsledky voleb do Školské rady ISŠ HPOS Příbram

Zápis o volbách do Školské rady při ISŠ HPOS Příbram

 

Volby se konaly z důvodu ukončení tříletého funkčního období členů stávající školské rady. Volby proběhly v souladu s volebním řádem vydaným Radou Středočeského kraje. Pro volby dvou zástupců pedagogických pracovníků byla zvolena forma tajného hlasování vhozením volebního lístku do volební urny.

Pro volby dvou zástupců z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků byla také zabezpečena tajná volba. Byla zvolena taková forma hlasování, kdy byl zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům zaslán osobní dopis s přiloženým hlasovacím lístkem. Hlasovací lístky, odevzdané ve stanoveném termínu, považuje přípravný výbor za provedenou volbu oprávněnými voliči.

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady pro zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků bylo zveřejněno na webových stránkách školy a v budově školy dne 11. 5. 2018, 35 dní před datem konání voleb, seznam kandidátů 30. května 2018, 16 dní před datem voleb.

 

Volby proběhly v  termínech:

  • 15. června 2018 – v době od 7:30 do 14:30 – volba zástupců žáků školy
  • 18. června 2018 – v době od 7:30 do 14:30 – volba zástupců žáků školy
  • 21. června 2018 – v době od 7:00 do 15:00 hodin – volba zástupců pedagogických pracovníků

 

Výsledky voleb

Volba zástupců z řad pedagogických pracovníků

 

Seznam kandidátů

  • Aurélie Stiborová Peterková – učitelka praktického vyučování
  • Mgr. Klára Bambasová – učitelka předmětů teoretického vyučování

Účast ve volbách

 

Počet oprávněných voličů Počet odevzdaných hlasovacích lístků Počet neplatných hlasovacích lístků Účast ve volbách
39 33 0 84,6 %

 

Počty získaných hlasů

 

Kandidát

Počet získaných hlasů Úspěšnost Zvolen/ nezvolen
Aurelie Stiborová Peterková 27 81,5 %

zvolena

Mgr. Klára Bambasová

28 84,8 %

zvolena

 

Závěr

Voleb se zúčastnila více než polovina oprávněných voličů a volby jsou platné.

Obě navržené kandidátky získaly potřebný počet hlasů a byly zvoleny.

 

Volba zástupců z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Seznam kandidátů

  • Stanislav Vokurka – zákonný zástupce žáka Stanislava Vokurky ze třídy HC1
  • Marie Fulínová – plnoletá žákyně ze třídy AC3B

Účast ve volbách

 

Počet oprávněných voličů

Počet odevzdaných hlasovacích lístků Počet neplatných hlasovacích lístků

Účast ve volbách

238

100 0

42 %

 

Počty získaných hlasů

 

Kandidát

Počet získaných hlasů Úspěšnost

Zvolen/ nezvolen

Stanislav Vokurka

85 85,0 %

           zvolen

Marie Fulínová 82 82,0 %

zvolena

 

 

Závěr

Počet oprávněných voličů byl snížen ukončením studia závěrečných ročníků oborů zakončených maturitní zkouškou a závěrečných ročníků oborů s výučním listem před konáním voleb.

Voleb do školské rady se zúčastnila více než třetina oprávněných voličů a volby jsou platné. 

Oba navržení kandidáti získali potřebný počet hlasů a byli zvoleni.

 

V Příbrami dne 29. června 2018

Členové přípravného výboru:   Mgr. Naďa Vršecká

                                                       Mgr. Marie Velflová

                                                       Mgr. Veronika Budová