Dne 15. 11. 2017 proběhl na naší škole „Informační den“.

Dne 15. 11. 2017 se na naší škole konal Informační den. Brány školy se návštěvníkům otevřely ve 13 hodin. Budoucí absolventy devátých tříd si převzali vybraní žáci oborů Hotelnictví a Cestovní ruch a provedli je školou. Zájemci si mohli prohlédnout počítačovou a multimediální učebnu, přednáškovou místnost s tablety i naší „barovku“ s veškerým vybavením pro výuku gastronomických předmětů. Poté byli uchazeči informováni o oborech, které škola nabízí. Již tradičně byl největší zájem o Hotelnictví a Cestovní ruch. Na závěr si mohli návštěvníci prohlédnout místnosti s ukázkami práce našich žáků oborů Aranžér, Cukrář a Kuchař – číšník. Předvedena byla slavnostní tabule, se kterou naši žáci vyhráli 1. místo v soutěži O pohár Blanických rytířů, výkresy i výrobky z keramiky a ukázky dortů ke speciálním příležitostem. Naše žákyně oboru Cukrář zde zdobily vánoční perníčky a modelovaly figurky z mandlové hmoty a kdo měl zájem, mohl si zde i zkusit perníček dle vlastní fantazie ozdobit.

[Not a valid template]