Informace k projektu Středočeského jízdného

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj. Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit se do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let. Žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené s dojížděním uhradil Středočeský kraj.

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit se do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

 

Základní podmínky proplacení žákům, studentům a učňům:

 • Dojíždění do školy a zpět
 • Trvalé bydliště na území Středočeského kraje
 • Věk od 6 let do vystudování střední školy nebo učiliště
 • Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy
 • Využívání pouze čtvrtletního a ročního kupónu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy (mimo integrovanou dopravu a železnici) budou proplaceny jízdenky
 • Bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě
 • Škola může být i mimo Středočeský kraj, proplácí se však jen jízdné po kraji

Jak postupovat?

 • Žáci, studenti a učni zasílají žádosti elektronicky
 • Formuláře budou k dispozici na internetových stránkách Středočeského kraje
  a na stredoceskejizdne.cz od pondělí 3. září 2018
 • Vyplněný formulář je nutné odeslat do 31 dnů od počáteční platnosti kupónu
 • K vyplněnému formuláři přiložit naskenovaný doklad o zakoupení kupónu
 • Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena na bankovní účet uvedený v žádosti
 • Bližší informace budou k dispozici u jednotlivých žádostí do projektu

Informační linka 257 280 844 od 3. 9. 2018 (po – pá 8 – 14 hodin)

Informace k možnosti zálohově vypláceného Středočeského jízdného žákům a studentům základních a středních škol

Tato možnost poskytnutí daru – zálohy k pořízení kvartálního (90 denního) časového předplatného bude umožněna pouze sociálně slabým žákům a studentům, kteří budou splňovat podmínky projektu Středočeského jízdného.

Postup bude následující:

Žadatel vyplní elektronický formulář „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění
do školy /Návrh na uzavření darovací smlouvy/“ který je k dispozici na www.stredoceskejizdne.cz

a ten si vytiskne (formulář se elektronicky neodesílá) a vlastnoručně podepíše.

U údajů o dojíždění vyplní následující údaje:

 • Výše zaplaceného předplatného (časového) jízdného: 0 Kč
 • Typ kupónu (roční kupón/čtvrtletní kupón/jízdenka pro PAD1 ): čtvrtletí
 • Období platnosti předplatného (časového) jízdného:
 • od: uvede datum vyplnění žádosti
 • Číslo účtenky: 0
 • Číslo průkazky (číslo čipové karty): ke které bude následně zakoupen časový kupón
 • Místo kopie dokladu o pořízení časového kupónu doloží žadatel rozhodnutí Úřadu práce o přiznání přídavku na dítě a jeho platnost

Žadatel je povinen do 30 dnů od úhrady zálohy provést její vyúčtování tj. zaslat kopii účtenky – dokladu o pořízení a kopii časového kupónu (v případě elektronické podoby časového kupónu, se kopie časového kupónu nezasílá). V případě, že nebude žadatelem provedeno vyúčtování poskytnutého zálohového daru, bude žadatel trvale vyřazen z projektu a dlužná částka – dar bude Středočeským krajem vymáhán.

Žádosti lze zaslat písemně na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, odevzdat osobně v podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje na téže adrese, nebo odevzdat osobně na kontaktních místech ve Středočeském kraji, která budou následně zveřejněna.

O poskytnutí daru – zálohy k pořízení kvartálního (90 denního) časového předplatného bude rozhodovat Rada Středočeského kraje.

Pokud bude žadatel splňovat podmínky, může o poskytnutí daru – zálohy k pořízení kvartálního (90 denního) časového předplatného pro následné období požádat znovu.

POZOR

Pro metodickou pomoc s vyplácením zálohového jízdného je zřízeno pro naši oblast kontaktní místo:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná školy zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113; http://www.szs.pb.cz/