květen 2021: Trigonometrie. Stereometrie.

duben 2021: Goniometrické funkce.

březen 2021: Trojúhelník – obvod a obsah. Kružnice a kruh. Kruh – obvod a obsah. Čtyřúhelníky.

únor 2021: Planimetrie – úvod. Trojúhelník – shodnost a podobnost. Trojúhelník – konstrukce.

leden 2021: Oprava pololetní práce. Soustavy rovnic. Soustavy nerovnic.

prosinec 2020: Opakování na pololetní práci.

18/12: POLOLETNÍ PRÁCE

listopad 2020: Vyjádření neznámé ze vzorce. Intervaly.

říjen 2020: Rovnice – úpravy. Lineární rovnice.

září 2020: Opakování z 1. ročníku – Lomené výrazy. Funkce. Lineární funkce.

Back to Top