Přihlašování k MZ pro repetenty – aktuální změna

Vzhledem k tomu, že CERMAT ještě neotevřel systém pro odesílání předvyplněných přihlášek pro repetenty a po urgenci nám bylo řečeno, že dle aktuálních informací ho do 1. 12. 2020 ani neotevře, musíte přihlášku k MZ vyplnit samostatně. Protože jsou odlišné od těch, které jste vyplňovali v předchozích letech, přikládám i informace k jejich vyplnění. Přihlášku je nutné odevzdat do 1. 12. 2020.

Při nejasnostech mě kontaktujte na vrseckan@iss.pb.cz

Editovatelná přihláška k MZ
Pokyny k vyplnění přihlášky k MZ

Mgr. Naďa Vršecká