Audiovizualizace výukových materiálů.

Audiovizualizace výukových materiálůlogo_EU

 

Integrovaná střední škola HPOS, Příbram je
ve školních letech 2012/2013 
a 2013/2014 zapojena do Projektu
„AUDIOVIZUALIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ“
(v rámci operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

     Projekt probíhá napříč celou školou. Do jeho realizace je zapojeno 24 vyučujících, kteří vytváří a ve výuce ověřuje 720 digitálních učebních materiálů (DUM). Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.

     Realizovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Vytvořené digitální materiály jsou následně zveřejněny a sdíleny s pedagogickou veřejností. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu jsou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky.

 

 

Zpracované DUMy:

 

Matematika

KalkulacePŘ1

KalkulacePŘ2

KalkulacePŘ3

Rovnice a nerovnice

Statistika

Výraz

 

Potraviny a výživa

Maso

Maso a masné výrobky

 

Aranžování

Společenské události II

Společenské události

Základy aranžování

Zvyky a tradice v oboru aranžování

 

Anglický jazyk

Jazykové prostředky

Odborná slovní zásoba II

Odborná slovní zásoba

 

Francouzský jazyk

Odborná slovní zásoba

 

ČJL

Česká literatura 20. století

Rozbor textů k MZ

Slovní druhy

Světová lit. 20 stol

 

Ekologie

Člověk a životní prostředí

 

IKT

Databázové a informační systémy

Procvičovací práce MS Excel, MS Word

Úvod do počítačové grafiky

 

 

Marketing

Marketing – základy2

Marketinkg- základy1

 

 

Odborný výcvik

Dokončování pokrmu u stolu hosta

 

Ruský jazyk

Odborná slovní zásoba

 

Společenská výchova

Zdraví

 

Technologie obsluhy a služeb hostů

Víno

 

Technologie přípravy pokrmů

Polévky,omáčky

Přílohy, polévky

Back to Top